Kerk en gemeente: verlies je ANBI-status niet!

“We zijn druk bezig een website te bouwen voor onze kerk; anders raken we de ANBI-status kwijt”, vertelde een vriendin me afgelopen week. Inderdaad: nog lang niet alle kerken/gemeenten zijn er klaar voor. Per 1 januari 2016 moeten alle kerken bepaalde informatie verplicht beschikbaar stellen op internet. Dat is bepaald door de Belastingdienst. Als kerken en christelijke organisaties die deze informatie niet online zetten, kunnen zij hun ANBI-status kwijtraken, met als mogelijk gevolg: het mislopen van veel donaties! Lichtpuntje: een eigen website is niet per se verplicht.

Anbi voor kerken en christelijke organisaties

Kerken en veel christelijke organisaties zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft voordelen, want wie deze organisaties een gift geeft, mag dat bedrag bijvoorbeeld aftrekken van de inkomstenbelasting.

De regels voor ANBI’s zijn een paar jaar geleden flink aangescherpt. Je behoudt niet zomaar meer je ANBI-status. Veel stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen, maar voor kerkgenootschappen is een uitzondering gemaakt. Zij moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regels voldoen. Lees bijvoorbeeld de uitgebreide informatie op de website van de PKN, van Kerk in Actie en van de VPE.

Koepelorganisatie

De meeste christelijke en joodse kerkgenootschappen in Nederland zijn aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). De kerkgenootschappen die bij het CIO zijn aangesloten, hebben van de Belastingdienst  groepsbeschikkingen gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke kerken en instellingen die bij deze kerkgenootschappen horen en die het algemene nut beogen, zijn aangewezen als ANBI. De overkoepelende organisatie, zoals VPE of PKN, moet controleren of de aangesloten gemeenten voldoen aan de eisen, ook al komen de namen van de afzonderlijke kerken en kerkelijke instellingen komen niet in het ANBI-register.

Verplichte informatie

Iedere gemeente/kerk moet openheid geven over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hierover moeten kerken de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  • post- of bezoekadres
  • beschrijving van de doelstelling
  • hoofdlijnen van het beleidsplan
  • functie van de bestuurders (bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’)
  • beloningsbeleid
  • actueel verslag van activiteiten
  • financiële verantwoording

Kerken kunnen deze informatie publiceren op hun eigen website (bijvoorbeeld onder een tabblad ‘Anbi’ of ‘Giften’), maar dat is niet verplicht. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. Dat kan ook door de informatie te plaatsen op een overkoepelende website van bijvoorbeeld de VPE of PKN. De link naar deze specifieke gegevens moet worden doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Voorbeelden van ANBI-pagina’s

Dat kerken de verplichte informatie op verschillende manieren weergeven, blijkt bijvoorbeeld uit de onderstaande (willekeurige) voorbeelden:

 

Zomervakantie

Nog een paar weken en dan begint het nieuwe kerkelijke seizoen weer. Misschien hoopte je volop te genieten van de zomervakantie, maar je kunt die rustige weken ook gebruiken om de verplichte ANBI-informatie te verzamelen. Als je bij een overkoepelend orgaan als de VPE of PKN hoort, is het raadzaam om eerst met hen contact op te nemen en niet rechtstreeks naar de Belastingdienst te bellen. Check: is jouw kerk/gemeente/zendingsorganisatie er klaar voor?

Hartelijke groet,

Joyce

 

Laat wat van je horen

*