Afstand nemen om verder te komen

Je komt soms verder door even stil te staan

816 kilometer. Zover is het rijden naar onze vakantiebestemming. Een flinke afstand met twee energieke jongetjes op de achterbank. Vakantie is een tijd om afstand te nemen, letterlijk en figuurlijk. Waar ben ik – misschien wel in vredesnaam? – mee bezig. Nu ik enige tijd als freelancer bezig ben, komt deze vakantie me dan ook goed uit. Zit ik nog op het juiste spoor?

Afstand nemen

koffersIk beschouw mijn talent om te schrijven als een gave van God. Ik kijk er dan ook naar uit om in de vakantie met Hem te overleggen, verantwoording af te leggen en terug te koppelen waar ik tegenaan loop. Hij is in zekere zin de eindredacteur, mijn bureauchef. 

Terwijl ik de koffers inpak, luister ik naar Groot Nieuws Radio, waar een preek van de Opwekkingsconferentie wordt herhaald. Tijdens het sorteren van shirtjes en tellen van het nodige aantal onderbroeken luister ik er niet echt naar. Door de vurige stemverheffing van de spreker wordt mijn aandacht uiteindelijk toch getrokken. Hij citeert Filippenzen 2: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.” Hij had dat ook niét kunnen doen, zegt de spreker. Jezus had helemaal geen afstand hoeven doen van zijn hemelse rijkdom en eer. Maar Hij deed het wel. Er was iets belangrijkers voor Hem.

Afstand doen

Ik kijk nog eens naar de spullen waarmee ik de zoldervloer rondom mij bezaaid heb. Vakantiekoffers pakken is ook een vorm van afstand doen. Wat gaat mee, wat niet? Wat is echt belangrijk? Over afstand gesproken! Vooruitlopend op mijn vakantiebezinning, denk ik: Waar moet  ik afstand van doen om aan mijn roeping gehoor te geven? Durf ik dat? Waar houd ik me eigenlijk aan vast, misschien wel onbewust? Allemaal vragen die ik alleen kan beantwoorden vanuit een duidelijk zicht op de missie en visie van OptimaTaal: Tekst moet leven. Doen leven. En daar anderen mee helpen. Jou, misschien?

Ik klap de koffer dicht. Klaar voor 816 kilometer afstand!

Joyce