De W van Schrappen – Taaltips

tekstschrijverHet is deze week weer hoogst actueel: soms kun je bepaalde teksten beter schrappen.

Maar schrappen is moeilijk, want alles wat je wilt zeggen is belangrijk.

Dat klopt.

Maar niet alles is nú belangrijk. Niet alles hoeft nú gezegd te worden, in dit ene artikel, dat ene boek.

Sterker nog, de voordelen van schrappen zijn legio:

 • Je dwingt jezelf om tot de kern van je boodschap te komen
 • Je zinnen worden leesbaarder
 • Je verhaallijn wordt duidelijker
 • Je boodschap blijft beter hangen en is makkelijker te reproduceren
 • Je creëert ruimte om je kern écht uit te werken

Kortom, je tekst wordt sterker, aantrekkelijker en blijft beter hangen, zodat je doel beter bereikt kan worden.

Schrappen dus. Maar wat? 
 • Onnodige herhalingen. Je hoeft in een tekst niet drie (of vijf) keer te zeggen hoe belangrijk een bepaalde ontwikkeling is.
 • Dubbele voorbeelden. Eén sterk voorbeeld is beter dan tien leuke verhaaltjes.
 • Inkoppertjes. Wees óf origineel, óf schrap ze.
 • Leg mensen niets in de mond, maar laat ze zelf hun conclusies trekken. Zeg niet hoe geweldig iets is, maar geef ruimte om die conclusie te trekken. Dat geeft ruimte in jouw tekst.
 • Kill your darlings. Dit oude advies blijft ijzersterk. Heb je een mooie zin die je écht graag wilt gebruiken, maar die als je eerlijk bent niet past in je verhaal? Denk dan aan de W… van Schrappen.
Zeg het anders
 • Gebruik opsommingen of aparte kaders om informatie staccato te benoemen
 • Verander passieve zinnen in actieve zinnen
 • Laat hulpwerkwoorden weg (zouden, kunnen, hopen…) .
 • Gebruik je veel vakjargon dat je moet uitleggen? Kies dan een synoniem dat je lezers wel kennen.
 • Zoek korte alternatieven voor woorden als ‘desalnietemin’, ‘niettegenstaande dat’.

 

Herlezen

Het is moeilijk een tekst in te korten die je zelf hebt geschreven. Laat je tekst na het schrijven (en/of na de eerste inkort-ronde) een paar uur of een dag liggen. Kijk er dan opnieuw naar. Je bent dan losser van je tekst en kunt objectiever beoordelen waar een tekst nog verder aangescherpt of ingekort kan worden. Hiervoor kun je mij overigens ook inhuren.

 

Vervolg

Als je echt niets wilt schrappen, selecteer dan informatie voor een ‘deel 2’ van je verhaal. Nogmaals, niet alles hoeft nú te worden gezegd. Deze informatie schrap je niet echt, maar reserveer je voor een vervolg. Dat idee kan rust geven in je hoofd. Zelfs als je na verloop van tijd alsnog besluit, dat er geen vervolg hoeft te komen…