Disclaimer

OptimaTaal heeft de informatie op haar site met zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten zijn ontstaan bij het overnemen van gegevens of gegevens onvolledig overkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. OptimaTaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina’s. De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. OptimaTaal is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud van internetpagina’s en/of de juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

De informatie op deze website kan periodiek, of zonder aankondiging, worden gewijzigd.