Maak je teksten aantrekkelijk voor je doelgroep

Niemand leest graag een saaie tekst (ook al kom je er soms niet onder uit). Maar jij wilt mensen aanspreken, bemoedigen of tot actie aanzetten met jouw teksten.

Jij weet dat Gods Bijbelse principes levensveranderend zijn, en jij wilt mensen daarmee helpen. En dus zoek jij tips om jouw website, nieuwsbrief, artikelen of publicaties nog aantrekkelijker te maken voor je lezer.

Doel

Zorg dus dat je helder voor ogen hebt wat je doel is met een bepaalde tekst. Jouw doel bepaalt de soort tekst. En misschien heb je wel meerdere doelen.

Stel, jouw organisatie is betrokken bij een project waar dakloze jongeren graffiti-workshops kunnen volgen. Een onlogisch project, want vergroten die jongeren hiermee nu hun kansen op de arbeidsmarkt? Jouw communicatie hierover is dus belangrijk. Mensen besluiten niet zomaar hun geld te doneren aan dit project! Je eerste doel is duidelijk: verslag doen van het project.

Maar je tweede doel is net zo belangrijk…

Je tweede doel is: informatie geven over de visie achter het project. Daarmee versterk je de betrokkenheid en tevens de motivatie van mensen om het project te (blijven) steunen – je derde doel.

Selecteren van informatie

Hiermee heeft jouw tekst al drie doelen, en die bepalen voor een belangrijk deel de inhoud van je tekst. Met deze doelen voor ogen maak je vervolgens een selectie uit de informatie die je wilt presenteren aan je lezers. (In een volgend blog zal ik hier verder op ingaan). Maar wie zijn die ‘mensen’ eigenlijk tot wie jij je richt?

Doelgroep: schrijf je voor ‘Hermien’ of ‘Mitch’?

Het is een open deur: hoe beter jij jouw doel afstemt op je doelgroep, hoe groter de kans dat jij je doel bereikt. Toch hebben veel schrijvers niet (voldoende) scherp voor ogen wie hun doelgroep is. Het logische gevolg is dat zij hun communicatie niet goed afstemmen op de mensen die zij willen bereiken.

Maak nu eens een beschrijving van de mensen die jij wilt bereiken. Wie is de ideale lezer? Zijn het mensen in een bepaald postcodegebied, van een bepaalde leeftijd, met een specifieke hobby, een bepaalde religieuze overtuiging? Stem vervolgens daar zaken als anekdotes, woordkeus en schrijfstijl op af.
Als je het lastig vindt zo’n omschrijving te maken, kun je beginnen met de tip van Eljaa Daae: omschrijf wie je doelgroep niét is (blog Eljaa Daae) .

Natuurlijk heb je als schrijver meerdere doelgroepen, zowel intern als extern. Toch vergemakkelijkt en verbetert het je communicatie om profielen te maken van deze doelgroepen.

Tip: geef ieder profiel een fictieve persoonsnaam, en ga met ‘hem’ (of ‘haar’) communiceren. Bovendien kan er verschil zijn tussen jouw ideale en je huidige lezerspubliek. Maak ook hierin bewuste keuzes.
We gaan terug naar het eerder genoemde voorbeeld: het graffiti-project voor dakloze jongeren. Als je hierover verslag schrijft voor ‘Hermien’ (zestig-plusser, PKN-lid, Barneveld) dan ziet je dat er anders uit dan wanneer je schrijft voor ‘Mitch’ (twintiger, woont in grote stad, houdt van uitgaan). Je geeft andere praktijkverhalen en een andere toelichting van het project. Ook voor het ondersteunen van het project doe je bij ‘Hermien’ een beroep op andere motieven dan bij ‘Mitch’.

En jij bent…?

Stem je doel en je doelgroep goed op elkaar af. Dat probeer ik ook in mijn blog te doen. Jij bent medewerker bij een christelijke uitgeverij of bij een organisatie op het gebied van huwelijk en gezin, identiteit, zending en leven als christen. Je wilt jouw lezers bemoedigen, inspireren in hun dagelijks leven en motiveren in hun leven als christen. Je zoekt naar tips om jouw website, nieuwsbrief, artikelen of publicaties nog aantrekkelijker te maken voor je lezer.

En ik? Ik ben Joyce de Jongh-Foekema, freelance tekstschrijver met een passie voor Gods koninkrijk. Met dit blog ondersteun ik je graag bij het bereiken van jouw doel. Wil je meer weten, ga dan naar www.optimataal.nl. Regelmatig plaats ik een nieuwe blog.

Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe blog uit is, mail dan naar info@optimataal.nl

Reacties zijn welkom!

Groet,
Joyce