Een zoen zegt meer dan duizend woorden

De nieuwe paus Franciscus staat volop in de schijnwerpers. Maar het lijkt wel of deze man zich stug heeft voorgenomen de schijnwerpers weer van zichzelf af te wenden en die te richten op de zwakke en arme medemens. Het gaat om hèn, niet om hem, lijkt hij te willen zeggen.

En dus vereenzelvigt hij zich met hen, voor zover dat natuurlijk mogelijk is als paus. Weigert zich te laten vervoeren in de pauselijke limousine. Draagt een ‘eenvoudig’ ambtskleed. Kookt voor zichzelf (althans, tot nu toe). In zijn allereerste rede tot de toegestroomde katholieken op het Sint Pietersplein richt hij zich tot alle mensen wereldwijd, niet alleen tot de Roomsen. We horen bij elkaar, dus laten we omzien naar elkaar.

Ik ben nu al enthousiast over deze paus. Zijn daden spreken zijn woorden niet tegen. Prachtig! Hij spreekt zelfs zonder woorden. Daarom raakte mij dit filmpje op Youtube van de paus die een verstandelijk gehandicapte man zegent met een zoen. Dat zegt meer dan duizend woorden.

Het deed me denken aan Lady Diana in haar omgang met lepralijders. Dat ontroerde destijds wereldwijd vele mensen.

Inspirerende mensen inspireren. Wie inspireer jij vandaag – met je woorden óf daden?