Tips voor een goede webtekst

Een webtekst is een speciaal soort tekst. Zoals een interview aan andere regels moet voldoen dan een nieuwsbericht, zo geldt dat ook voor een webtekst. In dit artikel geef ik u praktische tips voor het schrijven van een goede webtekst.

Lezen in een F-patroon

Mensen lezen een webpagina anders dan een boek. Bij een boek begin je links bovenaan, en lees je regel voor regel naar beneden. Een webtekst wordt gelezen in een soort F-patroon. Eerst ‘scannen’ bezoekers de hele pagina: de titel en de tussenkopjes worden gelezen, plus de eerste zinnen van een alinea.

Is het wat zij zoeken? Grote kans dat zij dan verder lezen: volgens de website Landjetekst leest hij ongeveer 77% van de tekst, als hij denkt te kunnen vinden wat hij zoekt.

Bovendien lezen mensen op internet minder snel dan vanaf papier. Volgens internetonderzoeker Jacob Nielsen maar liefst een kwart trager – en om die reden moet de tekst zeker de helft korter.

Duidelijke structuur

Websitebezoekers vliegen door de pagina’s heen. Met één klik zitten ze op een nieuwe pagina. Iedere pagina moet dus een zelfstandig geheel zijn. Daarbij biedt de structuur van jouw tekst houvast. Maak slim gebruik van:

  • Koppen en tussenkoppen
  • Alinea’s (met een witregel ertussen)
  • Opsommingstekens
  • Illustraties (foto’s, afbeeldingen)
  • Kernzinnen
  • Signaalswoorden

Bijkomstig voordeel: ook zoekmachines letten hier scherp op. Je vergroot dus ook je vindbaarheid op bijvoorbeeld Google.

Schrijf duidelijk en beknopt

Verplaats je in de bezoeker van je website. Wat zoekt hij? Wat wil hij weten? Geef het antwoord kort en bondig. Maak een zin niet langer dan vijftien tot twintig woorden. Dat zijn we in de christelijke traditie niet altijd gewend!

Op één pagina passen ongeveer 150 woorden, voordat mensen moeten scrollen. Als je op één beeldscherm kunt zeggen wat je wilt, heeft dat de voorkeur. Schrap herhalingen.

Zorg dat je niet teveel jargon gebruikt, maar houd je tekst begrijpelijk. Houd goed in gedachten voor wie je schrijft (zie mijn blog ‘En jij bent?’) – dit bepaalt jouw schrijfstijl en welke informatie je geeft.

Schrijf relevante en vindbare informatie

Bezoekers van je website hebben een doel. Zij zijn op zoek naar informatie. Gebruik daarom duidelijke zoekwoorden in je tekst, zodat zij snel kunnen vinden wat zij zoeken. Gebruik in iedere alinea belangrijke kernwoorden, maar varieer met synoniemen. Maak ze vet of cursief, zodat ze goed opvallen. Gebruik deze zoekwoorden ook in je titel, URL en de omschrijving van je tekst. Benut tools als Google Adwords om veelgezochte zoektermen te kiezen.

Schrijf aantrekkelijk

Aantrekkelijk schrijven is niet hetzelfde als populair taalgebruik. U kunt voor uw webteksten een unieke, herkenbare stijl ontwikkelen. Maar sommige zinnen die in literair opzicht prachtig zijn, zijn totaal ongeschikt voor het web. In de eerste vijf minuten van de ‘Preek van de leek’ door burgemeester Hein Bloemen hoor je volop voorbeelden. Dat was natuurlijk geen webtekst, maar ook hij wil met zijn tekst mensen boeien.

Bijzinnen en tangconstructies maken uw tekst veel te zware kost voor op het web. Bouw zinnen met hulpwerkwoorden als ‘zullen, mogen, hopen, willen’ om tot actieve zinnen.

Hulp

Vindt u het lastig om uw eigen webteksten onder handen te nemen, of weet u niet hoe u moet beginnen met schrijven? Vraag dan hulp. Laat mensen uit uw doelgroep eens kritisch reageren. Er bestaan bovendien diverse boeken en websites met concrete checklists. Of bel mij. Ik bied mijn diensten graag aan!