Tips voor kerkwebsites

internet evangelisatieDe meeste kerkwebsites zijn volledig ontworpen voor hun eigen leden. Bewust of onbewust worden niet-christenen buitengesloten door de inhoud, de indeling en de woordkeuze. Maar de kerk is geroepen om mensen tot discipelen van Jezus te maken, en voor dat doel kan ook je website worden ingezet! (Lees ook mijn vorige blog over het gebruik van social media door kerken) 

Je doelgroep aanspreken

Een goede kerkwebsite communiceert met drie zeer verschillende doelgroepen:

 1. Gemeenteleden
 2. Christenen die bijvoorbeeld door verhuizing op zoek zijn naar een nieuwe kerk
 3. Niet-christenen in de gemeenschap

Deze drievoudige doelgroep vormt een uitdaging, maar het kán!

Als je wilt dat je website niet-christenen bereikt, dan vraagt dat om een bewuste beslissing en een dwingende prioriteit voor elk aspect van de site. Je moet bewust proberen niet-christenen aan te spreken in plaats van te ‘hopen’ dat dit gebeurt.

Leer je doelgroep(en) kennen

De eerste taak van een buitenlandse zendeling is aan de omringende cultuur te leren. Maar dat geldt als kerk en internetteam ook voor je eigen land en omgeving! Neem tijd om de behoeften en opvattingen van niet-christenen te leren kennen. Als christenen leef je (vaak onbewust) deels in een andere cultuur dan de gemiddelde niet-kerkelijke Nederlander.

Vermijd op je site alle ‘kerkjargon en ‘tale kanaäns’. Niet-christenen begrijpen deze woorden niet. Let hier vooral op bij de homepage en je navigatiemenu. Veel kerken gebruiken bijvoorbeeld woorden als ‘bediening’. Kies voor neutrale alternatieven als ‘dit doen wij’.

Als je getuigenissen gebruikt, moeten die vrij zijn van religieus jargon, overdrijving en sentimentaliteit. “Alles in mijn leven is nu prachtig” is niet geloofwaardig en is God zelfs onwaardig. Niet-christenen prikken gemakkelijk door zo’n verhaal heen.

Vraag niet-christenen om kritiek op je site. Juist ja: niet-christenen – niet alleen je eigen gemeenteleden. Zij zijn je primaire doelgroep! Welke onderdelen vinden ze onduidelijk? Irrelevant? Vol met jargon? Luister aandachtig en maak aanpassingen.

Doel van je kerkwebsite

Christelijke evangelisatie mislukt vaak omdat christenen doen aan ‘megafoon-verkondiging’ van achter de beschermende kerkmuren. Zorg dat je kerkwebsite geen vorm is van zulke onpersoonlijke elektronische ‘roepen en rennen’-evangelisatie. Het primaire doel moet zijn om mensen uit te nodigen tot echte relaties met echte mensen binnen je gemeente/kerk. Dat doe je bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen voor een aanbod van relevante activiteiten.

Een belangrijke taak van je kerkwebsite is niet-christenen te overtuigen van vier dingen:

 1. Onze gemeente/kerk bestaat uit gewone mensen
 2. We begrijpen je levensproblemen
 3. We zijn gemeenschap, een familie, en er staat je een onvoorwaardelijke welkom te wachten
 4. In die context kan God je ontmoeten en helpen
Homepage Shelter Haarlem

Homepage Shelter

Onze kerk bestaat uit mensen

Als potentiële bezoekers zich vertrouwd voelen met het gebouw en de mensen die ze er kunnen ontmoeten, is de kans groter dat ze je gemeente een keer bezoeken.

 • De homepagina van je kerkwebsite moet tenminste één foto van een echt gemeentelid tonen. Natuurlijk kun je een foto van het kerkgebouw op de homepage te gebruiken, maar dat is onpersoonlijk – hoe aantrekkelijk het gebouw ook kan zijn.
 • Gebruik ook verder binnen de website meer foto’s van echte mensen (zie bijvoorbeeld de site van Shelter Haarlem ).
 • Natuurlijk moet je officieel toestemming vragen aan gemeenteleden om deze foto’s te plaatsen, en noem je geen volledige namen of persoonlijke informatie over kinderen en jongeren.
 • Gebruik ‘ontmoet onze leden’ pagina’s. Deze hoeven geen grote bekeringsverhalen te bevatten, maar kunnen ook korte profielen zijn, met ‘echte’ informatie over hun leven (baan, studie, hobby) en waarom zij lid zijn van je gemeente. Waarom hebben zij het naar hun zin in je kerk/gemeente?
 • Overweeg een button ‘Nieuw op deze site?’ op de homepage om nieuwkomers extra welkom te heten. Zo’n nieuwkomerspagina moet gastvrij van toon zijn en in duidelijke taal worden geschreven. Het moet alle informatie bieden die een potentiële nieuwkomer in een samenkomst nodig heeft.

Maak je site aantrekkelijk

 • Zorg dat alle koppelingen, paginatitels, en rubrieken verleidelijk klinken. De kreet ‘wat gebeurt er op onze Tienernight?’ klinkt interessanter dan ‘voor tieners’.
 • Spelletjes maken een site aantrekkelijk om vaker terug te komen. Je kunt bijvoorbeeld online games aanbieden binnen een tienergedeelte van de site. Voorbeelden vind je op Christgaming en Internetevangelismday.
 • Op je site maak je duidelijk wat er mogelijk is voor mensen met een handicap, zoals lift, ringleiding, vertaling of grootletter Bijbels. Maar zorg dat ook je website zelf voldoet aan de richtlijnen voor mensen met beperkt zicht, zoals een instelbaar groter lettertype.

Vindbaarheid

 • Zorg ervoor dat je site goed vindbaar is op internet. Gebruik de mogelijkheden van internet en social media. Er zijn misschien gemeenteleden die verstand hebben van zoekmachineoptimalisatie (denk bijvoorbeeld aan tieners met een IT-opleiding!) of laat je site doorlichten door een professional.
 • Zorg ervoor dat de URL van je website gemakkelijk te onthouden is. Druk deze URL af op alle communicatie-uitingen van je gemeente, van uithangbord tot nieuwsbrief, folders, persberichten en posters.
 • Je kerk moet niet alleen online goed te vinden zijn, maar ook ‘offline’. Plaats op je site duidelijke aanwijzingen om bij je kerk te komen. Geef bijzonderheden over parkeren, openbaar vervoer en een plattegrond. Uiteraard zijn ook je telefoonnummer en e-mail gemakkelijk te vinden op je site.

Reageren op e-mails

Laat er elke dag iemand de inkomende e-mails lezen en beantwoorden of doorspelen naar de juiste persoon. Dus ook in de weekends en vakantieperiodes! Sommige e-mails kunnen urgent zijn. Sommige mensen kunnen e-mailen voor hulp bij ernstige levensbedreigende problemen. Niet alle e-mails hoeven te worden beantwoord door oudsten of voorgangers; er kunnen ook onder de gemeenteleden vrijwilligers worden gezocht en getraind om online of face-to-face advies te geven.

Websiteteam

Het is belangrijk dat je een goed websiteteam samenstelt van gemeenteleden en professionals. Beschouw je website als een vorm van eigentijdse zending (dat is het namelijk) en neem het ook in die mate serieus met (financiële) ondersteuning, tijd, focus en support.

Dit team moet de mogelijkheden van internet en social media kennen, maar ook ruimte en volmacht krijgen namens de gemeente om berichten te posten. Maak duidelijke afspraken over wat wel en niet kan, maar geeft de teamleden tegelijkertijd ruimte en vertrouwen.

Zorg voor regelmatig overleg tussen dit websiteteam en de gemeenteleiding, maar zorg wel dat leiders die het web niet begrijpen niet hun eigen ideeën en smaak gaan opleggen aan dit team.

Betrek je gemeenteleden bij het bidden voor en het ondersteunen van het webteam. Moedig hen aan om het doel van de website te begrijpen en te bidden voor een krachtige uitwerking. Gemeenteleden die blogs hebben, kunnen die gebruiken om de kerk een duidelijker profiel te geven.

Meer dan een virtuele werkelijkheid

Wellicht ten overvloede: alleen een website is niet genoeg om het goede nieuws van Gods genade duidelijk te maken. Mensen moeten door je site de indruk krijgen van een vriendelijk en liefdevol welkom. Maar daarna moeten ze bij een eventueel bezoek aan een samenkomst ook daadwerkelijk hartelijk ontvangen worden met bijvoorbeeld een welkomstpakket! Er zijn schokkende verhalen bekend van nieuwe bezoekers die – als ze al geluk hebben – alleen worden aangesproken bij de uitgangscollecte. Voed je gemeenteleden erin op dat zij iemand aanspreken als ze iemand niet herkennen!

Nog meer lezen over kerkwebsites?

In mijn vorige blogs lees je meer over het gebruik van Social Media door kerken en de mogelijkheden van internet. Op deze (Engelstalige) website lees je nog veel meer inspiratie om als kerk/gemeente internet en social media in te zetten.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ik stuur je regelmatig meer tips over taal, webteksten en het bereiken van je doelgroep.

Hoe denk jij over de site van je eigen kerk of gemeente? Zijn er sites die jou inspireren? Deel jouw tips en ervaringen hieronder!